Login »

00-001

General Matters

Project Manager, NPSAG: NPSAG secretary
Start Year: 2000
This section contains general matters for the NPSAG.

Project Reports

   NPSAG strategi hösten 2010 »
   Author: Göran Hultqvist

   NPSAG Charter - Scanned original - updated Feb 2017 »
   Author: NPSAG

   Uppläggning av NPSAG:s verksamhetsår »
   Author: Michael Knochenhauer, Ralph Nyman

Related Documents

   NPSAG-strategy - Draft of appendix 1 »
   Author: Ralph Nyman

   NPSAG Charter - STUK signature »
   Author: NPSAG

   NPSAG Charter - Fennovoima signature »
   Author: NPSAG

   NPSAG Basis for Roadmap - final 2014-10-17 »
   Author: Göran Hultqvist, Anders Karlsson, Stefan Eriksson

   NPSAG-charter text »
   Author: NPSAG

   NPSAG Charter - Scanned original »
   Author: NPSAG

   Criteria for Evaluation of NPSAG R&D projects »
   Author: Ralph Nyman

   NPSAG Basis for Roadmap - signed 2014-10-17 »
   Author: Göran Hultqvist, Anders Karlsson, Stefan Eriksson

   The Nordic PSA Group (NPSAG) strategy »
   Author: Göran Hultqvist

   Förslag till utveckling av SSMs forskning »
   Author: Ralph Nyman

   The Nordic PSA Group (NPSAG) strategy »
   Author: Göran Hultqvist

   The Nordic PSA Group (NPSAG) strategy »
   Author: Göran Hultqvist

   Charter for the Nordic PSA-group-NPSAG »
   Author: NPSAG

   Charter for the Nordic PSA-group-NPSAG »
   Author: NPSAG

   Charter for the Nordic PSA-group-NPSAG »
   Author: NPSAG

   Charter for the Nordic PSA-group-NPSAG »
   Author: NPSAG

   Rapportmall 2012-06-13 »
   Author: NPSAG

   Förslag till rapportmall 091110 »
   Author: NPSAG

   Charter for the Nordic PSA-group-NPSAG »

   NPSAG Strategy - Goals and purpose with the NPSAG network »
   Author: Göran Hultqvist

   NPSAG Strategy - Appendix 1, Programs and roadmaps »
   Author: Göran Hultqvist

   Översikt projektfinansiering »
   Author: Michael Knochenhauer

   Översikt projektfinansiering »
   Author: Michael Knochenhauer

   Application of PSA and RISK Monitoring »
   Author: Leningrad NPP

   Info till NPSAG och NBSG om SSMs hemsida och projrapporter »
   Author: Ralph Nyman

   NPSAG statusredovisning hösten 2010 »
   Author: Michael Knochenhauer

   NPSAG statusredovisning hösten 2009 »
   Author: NPSAG secretary

   NPSAG-strategy outline 2009-10-19 »
   Author: NPSAG

   NPSAG - översikt projektfinansiering - 2009, 2009-06-03 »
   Author: NPSAG secretary

   NPSAG - översikt projektfinansiering - 2009, 2009-01-30 »
   Author: NPSAG secretary

   NPSAG - översikt projektfinansiering - 2008, 2008-10-15 »
   Author: NPSAG secretary

   Kriterier för värdering av nya forskningsuppdrag inom enhet K-S (tidigare enhet SKI-RA) på SSM »
   Author: Ralph Nyman

   Förslag till rapportmall »
   Author: NPSAG secretary, Jan-Erik Holmberg

   NPSAG - översikt projektfinansiering - 2008, 2008-05-28 »
   Author: NPSAG secretary

   Currents Activities the within Nordic PSA Group »
   Author: Michael Knochenhauer

   Idéförslag till nya NPSAG-projekt – 2008 »
   Author: NPSAG secretary

   NPSAG - översikt projektfinansiering - 2008, 2008-01-23 »
   Author: NPSAG secretary

   NPSAG - översikt projektfinansiering - 2008, 2007-10-24 »
   Author: NPSAG secretary

   Idéförslag till nya NPSAG-projekt - 2007 »
   Author: NPSAG secretary

   Basis for discussion and planning of future NPSAG activities »
   Author: Michael Knochenhauer, Göran Hultqvist

   NPSAG Ärenden och kontakter 2007-01-10 »
   Author: NPSAG secretary

Projects:  NPSAG Matters

00-001  General Matters »
00-002  NPSAG Secretary »
00-003  NPSAG Autumn Seminar »
00-004  NPSAG Castle Meeting PSA »
07-002  Development of NPSAG Webpage »
28-001  Call for Proposals 2010 »
32-001  NPSAG Project Proposals 2011 »
34-001  NPSAG Project Proposals 2012 »